Trang chủ » Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh » Quy trình tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh
Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Sau khi nhận được thông tin về nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh, bộ phận tư vấn của chúng tôi sẽ tư vấn (qua email hoặc điện thoại), thông tin về quy trình làm việc và biểu phí dịch vụ;
Bước 2: Tư vấn và ký kết hợp đồng dịch vụ
 • Trên cơ sở yêu cầu tư vấn nhận được, chúng tôi tiến hành tư vấn chi tiết các quy định pháp luật có liên quan, về quy trình thực hiện và các nội dung luật sư chúng tôi đại diện thực hiện thủ tục pháp lý thay khách hàng. Ở bước này, chúng tôi sẽ cử chuyên viên có kinh nghiệm, đồng thời là người phụ trách chính trong việc tư vấn trực tiếp gặp gỡ khách hàng.
 • Sau khi tư vấn và thống nhất được nội dung công việc và biểu phí dịch vụ, hai bên tiến hành ký kết hợp đồng.
Bước 3: Lên phương án thực hiện công việc
Sau khi tư vấn và tiếp nhận đầy đủ thông tin, giấy tờ cần thiết, chúng tôi tiến hành các công việc:
 • Xây dựng hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Chuyển hồ sơ cho khách hàng ký xác nhận;
 • Thông báo tiến độ thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh cho khách hàng;
 • Tiến hành nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền (áp dụng đối với trường hợp thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận/huyện);
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu công ty (người đại diện của doanh nghiệp có mặt cùng nhân viên của chúng tôi để ký nhận Dấu);
 • Tiến hành thủ tục điều chỉnh đăng ký Thuế cho Doanh nghiệp (áp dụng đối với trường hợp thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận/huyện);;
 • Thanh lý hợp đồng.
Bước 4: Tư vấn sau thay đổi
Sau khi chúng tôi hoàn thành các thủ tục, các giấy tờ khách hàng nhận được gồm có:
a. Các giấy tờ pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp:
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (đối với trường hợp thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận/huyện);
 • Dấu pháp nhân (đối với trường hợp thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận/huyện);
 • Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (trường hợp thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận/huyện);
b. Các giấy tờ chúng tôi soạn thảo cho khách hàng:
 • Biên bản, Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Điều lệ Công ty (sửa đổi);
 • Các giấy tờ có liên quan đến nội dung thay đổi.
c. Đồng thời với việc bàn giao các giấy tờ nêu trên, chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn khách hàng các thủ tục sau:
 • Thời điểm phải đăng bố cáo thành lập Công ty;
 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
0963.882.941
Gọi ngay
Zalo Zalo
Skype
Facebook Facebook chat