Trang chủ » Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh » Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam
Thành phần hồ sơ:
Bước 1: Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện (VPĐD).
 • Trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động, VPĐD phải gửi Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động theo mẫu tới Sở Công thương Hà Nội.
Bước 2: Thông báo chấm dứt hoạt động
 • Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ qui định tại Nghị định 72/2006/NĐ-CPThông tư 11/2006/TT-BTM, VPĐD gửi hồ sơ chấm dứt hoạt động đến Sở Công thương  Hà Nội, hồ sơ gồm:
 • Thông báo chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện theo mẫu
 • Bản gốc Giấy phép thành lập VPĐD và các giấy tờ khác liên quan
 • Bản sao giấy tờ chứng minh VPĐD đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính đối với Nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan
 • Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo điện tử về việc đăng thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động trên 3 kỳ liên tiếp
 • Giấy chứng nhận đã nộp trả con dấu của cơ quan Công an.
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 • Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng Đại diện.
 • Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng Đại diện.
Hãy liên hệ với Công ty Tư Vấn Luật Tân Hoàng Invest để được cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất với chi phí thấp nhất!
 
0963.882.941
Gọi ngay
Zalo Zalo
Skype
Facebook Facebook chat