Giấy phép hoạt động in

Giấy phép hoạt động in

Hoạt động in là hoạt động sản xuất kinh doanh có điều kiện. Không chỉ vậy, doanh nghiệp khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh hoạt động in thì còn phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động ngành in tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. đây là một thủ tục bắt buộc đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề này

Tư vấn đầu tư - Giấy phép con - điều kiện để hoạt động

0865.770.588
Gọi ngay
Zalo Zalo
Skype
Facebook Facebook chat