Trang chủ » Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh » Tư vấn Hợp nhất Công ty

Tư vấn hợp nhất công ty bao gồm các nội dung sau:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về hợp nhất Công ty:

• Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung hợp nhất công ty;
• Tư vấn chuẩn bị hợp đồng hợp nhất và thông qua các nội dung hợp nhất;
• Tư vấn thủ tục và điều kiện hợp nhất;
• Tư vấn phương án sử dụng lao động;
• Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công tyhợp nhất;
• Tư vấn thời hạn thực hiện hợp nhất;
• Tư vấn xây dựng Điều lệ công ty hợp nhất;
• Các nội dung khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ hợp nhất công ty:

• Biên bản, Quyết định của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc hợp nhất;
• Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các Công ty bị hợp nhất;
• Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
• Danh sách thành viên/cổ đông;
• Điều lệ công ty...;

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

• Tiến hành nộp hồ sơ hợp nhất công ty;
• Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
• Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
• Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;
• Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty;
• Tiến hành đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho Doanh nghiệp.
4. Cam kết dịch vụ sau hợp nhất công ty:

• Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;
• Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
• Đăng tải và quảng cáo thương hiệu công ty trên hệ thống website của 
luatsutuvan.net.vn
• Hỗ trợ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp;
• Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại Công ty tư vấn luật Hoàng Tân Minh

• Giảm 10% phí dịch vụ lần tiếp theo./.

 

Hãy liên hệ với Công ty luật Hoàng Tân Minh để được cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất với chi phí thấp nhất!

0963.882.941
Gọi ngay
Zalo Zalo
Skype
Facebook Facebook chat