Trang chủ » Sở hữu trí tuệ » Đăng ký quyền tác giả
Công ty luật Tân Hoàng Invest nhận tư vấn bản quyền tác giả, bản quyền tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm thiết kế, bản quyền phần mềm.
1.Các vấn đề khách hàng được tư vấn
• Chúng tôi tư vấn cho bạn toàn bộ hành lang pháp lý về việc đăng ký quyền quyền tác giả, quyền  liên quan;
• Tư vấn khả năng bảo hộ đối với quyền tác giả, quyền liên quan;
• Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn bị đăng ký , quyền tác giả ,quyền liên quan;
• Tư vấn về phạm vi bảo hộ của quyền tác giả,  quyền liên quan;

2. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:
• Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
• Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
• Tác phẩm báo chí;
• Tác phẩm âm nhạc;
• Tác phẩm sân khấu;
• Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
• Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
• Tác phẩm nhiếp ảnh;
• Tác phẩm kiến trúc;
• Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;
• Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
• Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.
3. Công ty Tư Vấn Công ty luật Hoàng Tân Minh ra tiến hành soạn thảo hồ sơ bảo hộ
• Soạn thảo toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;
• Tiến hành mô tả tác phẩm được bảo hộ
• Giấy ủy quyền;
• Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan;
• Tiến hành mọi giao dịch trong việc bảo hộ quyền quyền tác giả liên quan;

4. Các thủ tục được tiến hành
• Đại diện trên Cục bản quyền tiến hành thủ tục bảo hộ bản quyền;
• Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục bản quyền tác giả;
• Nhận kết quả là văn bằng bảo hộ quyền tác giả;
• Khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ (Nếu có)
• Công chứng giấy tờ cho bạn để tiến hành thủ tục tiếp theo;
• Đại diện nhận văn bằng vảo hộ;
 

Hãy liên hệ với Công ty Luật Tân Hoàng Invest để được cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất với chi phí thấp nhất!
0963.882.941
Gọi ngay
Zalo Zalo
Skype
Facebook Facebook chat