Trang chủ » Sở hữu trí tuệ » Đăng ký logo công ty mới nhất nă 2019 có gì khác?

1. Căn cứ pháp lý

 •  Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009
 •  Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
 •  Nghị định 85/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 100/2006/NĐ-CP
 • Đăng ký bản quyền logo công ty, Mỗi doanh nghiệp, bên cạnh tên gọi của doanh nghiệp còn có logo, slogan, đây là những chỉ dẫn thương mại, góp phần vào chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp.
 • Về khía cạnh pháp lý, logo của doanh nghiệp có thể được đăng ký dưới hình thức:Đăng ký nhãn hiệuvà hình thức: Đăng ký bản quyền tác giả.
 • Chủ sở hữu, tác giả logo có thể lựa chọn hình thức đăng ký và có thể nhờ sự trợ giúp của các luật sư để tiến hành đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả Việt Nam.

2. Hồ sơ Đăng ký bản quyền đối với logo của doanh nghiệp gồm những tài liệu sau:

 • Hai (02) chứng minh nhân dân của tác giả, bản copy có công chứng.
 • Giấy Ủy quyền theo mẫu của S&B Law soạn thảo, khách hàng ký và chuyển lại cho S&B Law 02 bản.-Mẫu giấy ủy quyền
 • Giấy cam đoan theo mẫu của S&B Law soạn thảo, tác giả ký và chuyển lại cho S&B Law 02 bản.-Mẫu giấy cam đoan đăng ký bản quyền
 • Hai (02) Quyết định giao nhiệm vụ (Nếu đăng ký chủ sở hữu là Công ty).
 • Hai (02) Bản sao có công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh (Nếu đăng ký chủ sở hữu là Công ty).
 • Hai (02) bản mẫu Logo cần đăng ký (có thể bằng file mềm)
3. Đại diện sở hữu trí tuệ Vihaco Việt Nam trợ giúp khách hàng đăng ký logo doanh nghiệp theo hướng dẫn sau:
 •   Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc Đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả;
 •    Đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả;
 •    Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

Thời gian để được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là 10-15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

đăng ký logo công ty
 
 

 

Lưu ý: 

 • Logo công ty đươc bảo hộ dưới dạng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.
 • Ngoài đăng ký bản quyền logo công ty để đảm bảo tuyệt đối quyền sở hữu trí tuệ đối với logo công ty trong quá trình sử dụng, doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký nhãn hiệu (dưới dạng hình hoặc kết hợp cả hình cả chữ) cho logo công ty.

4. Dịch vụ của Công ty Luật Tân Hoàng Invest đăng ký bản quyền logo công ty

 • Tư vấn về các căn cứ phát sinh, xác lập, các hạn chế cơ bản của quyền tác đối với logo công ty
 • Tư vấn phương án sửa đổi, sửa đổi logo để tăng khả năng đăng ký bảo hộ bản quyền.
 • Tư vấn hướng dẫn thời điểm xác lập quyền đối với logo.
 • Đại diện cho khách hàng, doanh nghiệp, chủ đơn là người nước ngoài trong việc nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền logo, ghi nhận sửa đổi các thông tin trong giấy chứng nhận.
 • Xác định tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với logo, đặc biệt khi tác phẩm được tạo ra theo các hợp đồng đặt hàng;
 • Tư vấn, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng, chuyển nhượng và các hợp đồng khác liên quan đến quyền sử dụng, sở hữu logo;
 •  Khiếu nại các quyết định liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận bản quyền logo;
 • Tư vấn, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm quyền tác giả đối với logo;
Quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan đến đăng ký bản quyền logo xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi tin rằng Quý công ty quan tâm đến các lợi ích về SHTT của Quý Khách hàng. 

 
0963.882.941
Gọi ngay
Zalo Zalo
Skype
Facebook Facebook chat