Trang chủ » Tư vấn đầu tư - Giấy phép con - điều kiện để hoạt động » Thủ tục công bố Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa

Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa bao gồm các bước sau:

1. Công bố tiêu chuẩn chất lượng cho cho sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài:

 • Giấy đăng ký kinh doanh bản sao công chứng của Công ty phân phối sản phẩm tại Việt Nam.
 • Giấy phép CA (Certyficate Of Analysis) - Bản phân tích thành phần của nhà sản xuất hoặc phiếu kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu liên quan) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ
 • Công thức sản phẩm (Formulation): Ghi rõ tỉ lệ thành phần % đầy đủ kèm theo công dụng (tên thành phần theo danh pháp quốc tế INCI
 • Nhãn phụ sản phẩm (Artwork)
 • Phiếu kiểm định chất lượng (nước sở tại).
 • Chứng nhận chất lượng hàng hóa (nước sở tại).
2. Công bố tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm sản xuất trong nước:
 • Giấy đăng ký KD bản sao công chứng của công ty đứng ra công bố;
 • Kết quả kiểm nghiệm tại trung tâm kiểm định đo lường tiêu chuẩn trong vòng 12 tháng
 • 03 Mẫu sản phẩm yêu cầu kiểm nghiệm.
3. Chi phí công bố chất lượng sản phẩm:
 • Chi phí dịch vụ công bố với số lượng ít cho một sản phẩm vào khoảng 14 triệu đồng
 • Dịch vụ đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm  hàng hóa:
 • Gửi thông tin sản phẩm qua email để báo phí công bố tiêu chuẩn theo sản phẩm cụ thể.
0963.882.941
Gọi ngay
Zalo Zalo
Skype
Facebook Facebook chat