THÀNH LẬP CÔNG TY

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

TRỌN GÓI CHỈ VỚI GIÁ  950.000 đồng

(Thời gian từ 8-10 ngày)

Tư vấn khách hàng trực tiếp
0466 533 777 - 0466 515 777
0963 882 941 - 0965 310 988

Địa chỉ: Tầng 2 nhà N4D Số 50  Đường Lê Văn Lương, Quận.Thanh Xuân, Thành Phố.Hà Nội

Văn phòng HCM: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Email: luattanhoang@gmail.com

truotphai

Tư vấn về thủ tục đăng ký đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS

Hoạt động kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân khi tham gia vào thị trường bất động sản được phân thành hai nhóm với những điều kiện ràng buộc khác nhau theo quy định của Luật kinh doanh Bất động sản.

Hoạt động kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân khi tham gia vào thị trường bất động sản được phân thành hai nhóm với những điều kiện ràng buộc khác nhau theo quy định của Luật kinh doanh Bất động sản.

1. Đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản thì theo quy định của Pháp luật về kinh doanh bất động sản, tổ chức, cá nhân đó phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (phải là thương nhân theo quy định của Luât Thương mại) lĩnh vực ngành nghề đăng ký kinh doanh bất động sản và phải đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện về vốn pháp định theo quy định của pháp luật là trên 6.000.000.000 VNĐ (Sáu tỷ đồng) trình tự, thủ tục xác nhận vốn pháp định được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp, doanh nghiệp hoặc hợp tác xã đã được thành lập muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản cũng phải đáp ứng đủ điều kiện về vốn theo quy định của pháp luật và báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải được kiểm toán. Nếu doanh nghiệp hoặc hợp tác xã đã được thành lập và đã đăng ký kinh doanh bất động sản trước ngày Luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực nay muốn thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản thì phải tiến hành  thủ tục bổ sung vốn điều lệ và báo cáo tài chính phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản; khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản; khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.

3. Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và có chứng chỉ môi giới bất động sản.

Công ty Công ty Hoàng Tân Minh chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoạt động kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Hãy liên h vi Công ty Tư Vn lut Hoàng Tân Minh đ được cung cp thông tin đầy đủ với dch v pháp lý tt nht, chi phí thp nht!

========================================

CÔNG TY TƯ VN LUT HOÀNG TÂN MINH.CO,LTD
Trụ sở chính: Tầng 2 nhà N4D Số 50Đường Lê Văn Lương, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
Văn phòng HCM: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Hotline: 0965.671.840 - 0865.770.588 - 0865.857.798 - 0963.882.941
Email: luattanhoang@gmail.com - Website: http://thanhlapdoanhnghiephn.com

0965.310.988