THÀNH LẬP CÔNG TY

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

TRỌN GÓI CHỈ VỚI GIÁ  950.000 đồng

(Thời gian từ 8-10 ngày)

Tư vấn khách hàng trực tiếp
0466 533 777 - 0466 515 777
0963 882 941 - 0965 310 988

Địa chỉ: Tầng 2 nhà N4D Số 50  Đường Lê Văn Lương, Quận.Thanh Xuân, Thành Phố.Hà Nội

Văn phòng HCM: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Email: luattanhoang@gmail.com

truotphai

Hồ sơ tạm dừng hoạt động công ty

Việc làm hồ sơ tạm dừng hoạt động công ty  trong thời buổi kinh tế thị trường xảy ra với rất nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ. Kinh doanh kém hiệu quả chính vì vậy dẫn đến tạm dừng hoạt động kinh doanh tạm thời  diễn ra trong các doanh nghiệp.

Theo Theo quy định tại điều 19 thông tư 80/2012, trước khi tạm ngừng kinh doanh công ty phải gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước chậm nhất là  năm (05) ngày trước khi tạn ngừng hoạt động kinh doanh. Thời thời hạn ngừng ghi trong thông báo không quá một năm.  Trước khi tạm ngừng, công ty phải hoàn thành nghĩa vụ thuế còn nợ với ngân sách Nhà nước.

ho-so-tam-dung-hoat-dong-cong-ty

Tư vấn làm hồ sơ tạm dừng hoạt động công ty

Sau đó công ty tiếp tục gửi hồ sơ xin tạm ngừng hoạt động kinh doanh đến  cơ quan đăng ký kinh doanh chấm nhất 15 ngày trước khi tạm dừng hoạt động công ty

Hồ sơ  tạm dừng hoạt động công ty

1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh do đại diện pháp luật doanh nghiệp ký (theo mẫu quy định);
2. Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh của:
  • Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên) .
  •  Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị  ký) (đối với công ty cổ phần) (mẫu tham khảo).
  • Chủ sở hữu (do Chủ sở hữu ký) (đối với công ty TNHH 1 thành viên).
 3. Biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty:
  • Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên) (mẫu tham khảo);
  •  Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị  ký) (đối với công ty cổ phần) (mẫu tham khảo);
  • Chủ sở hữu (do chủ sở hữu ký) (đối với công ty TNHH 1 thành viên) chính thức làm hồ sơ tạm dừng hoạt động công ty;

Do vậy, trước khi làm hồ sơ tạm dừng hoạt động công ty, bạn nên  tham khảo và tư vấn bởi những công ty tư vấn Luật có uy tín.  Hoàng Tân Minh là một trong những đơn vị có kinh nghiệm trong vấn đề tư vấn các thủ tục liên quan tới pháp luật  uy tín và hiệu quả.

Tags:Thành lập công ty

========================================

CÔNG TY TƯ VN LUT HOÀNG TÂN MINH.CO,LTD
Trụ sở chính: Tầng 2 nhà N4D Số 50Đường Lê Văn Lương, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
Văn phòng HCM: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Hotline: 0965.671.840 - 0865.770.588 - 0865.857.798 - 0963.882.941
Email: luattanhoang@gmail.com - Website: http://thanhlapdoanhnghiephn.com

0965.310.988